De-a lungul timpului, am fost solicitaţi de clienţi pentru a le oferi suport în servicii de care aveau nevoie, altele decât cele pe care Cont Consulting le oferea în mod tradiţional. Un client mulţumit a adus alte solicitări pentru aceste servicii, astfel că ne-am hotărât să le adăugăm în portofoliu.

Oferim următoarele servicii:

Servicii Start-up

 • Consultanță asupra formalităților legale necesare pentru înmatricularea unei companii in România.
 • Suport legislativ oferit investitorilor care doresc înmatricularea unei companii in România.
 • Crearea și înregistrarea de societăți comerciale.
 • Asistenţă şi consultanţă juridică în materie de înfiinţare de societăţi comerciale.
 • Găzduirea temporară a sediului social al unei companii nou înfiinţate.
 • Consultanţă pentru găsirea unui sediu propice desfăşurării activităţii.
 • Asistenţă în întocmirea cererilor pentru schemele de ajutor de stat.

Operaţiuni juridice privind companiile

 • Modificări ale denumirilor companiilor.
 • Cesiuni, vânzari de părți sociale sau acțiuni.
 • Numirea sau revocarea administratorilor.
 • Modificări ale capitalului social.
 • Modificări ale sediului social, înființarea sau radierea punctelor de lucru.
 • Modificări ale obiectului de activitate principal.
 • Modificări ale obiectelor de activitate secundare.
 • Suspendarea sau reluarea activității companiilor.
 • Îndreptarea erorilor materiale.
 • Schimbarea formei juridice.
 • Obținerea certificatelor constatatoare.
 • Fuziuni, dizolvări, lichidări, radieri.
 • Redactarea de acte constitutive, acte adiționale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum și alte modificări ale actelor constitutive ale unei companii.
 • Întocmirea bilanțurilor de fuziune sau de lichidare.
 • Evaluări patrimoniale ale companiilor.
 • Amendarea sau reevaluarea capitalului companiei.

Fonduri Europene şi Nerambursabile

 • Consultanţă preliminară depunerii proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.
 • Ţinerea contabilităţii proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.
 • Integrarea contabilităţii proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi elaborarea rapoartelor către organismele intermediare.
 • Întocmirea documentaţiei financiare aferente cererilor de finanţare ale proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.
 • Consultanţă în perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

Alte servicii la cerere

 • În funcție de cerințele specifice ale beneficiarilor.