Experienţa dobândită în colectarea şi analiza informaţiilor financiare ne permite să oferim cu succes asistenţă în identificarea şi evaluarea corectă a tuturor aspectelor unei operaţiuni de fuziune sau achiziţie. Alegerea strategiei corecte de negociere şi încheiere a tranzacţiilor pleacă de la interpretarea şi evaluarea corect realizate a informaţiilor.

Oferim următoarele servicii:

  • Evaluarea situaţiei financiare şi a veniturilor recurente.
  • Analiza potenţialului de creştere şi scalare.
  • Evaluarea companiilor ţintă din punct de vedere al performanţelor şi al capabilităţilor.
  • Pregătirea documentaţiei necesare tranzacţiilor, bilanţurile de fuziune, divizare, etc.
  • Asistenţă în negocierea contractelor.
  • În funcţie de cerinţele specifice ale beneficiarilor.