Resursele umane reprezintă oamenii implicaţi în activitatea organizaţiei, ca resursă pentru a crea şi a îndeplini scopurile acesteia.

Managementul resurselor umane îndeplineşte funcţiile de selecţie şi recrutare, training şi dezvoltare, evaluarea performanţelor, managementul carierei, gestionarea salariilor, compensaţiilor şi bonusurilor şi a altor aspecte legate de sistemul de retribuţie, gestionarea contractelor de muncă şi asigurarea respectării drepturilor angajaţilor.

Am structurat oferta de servicii de resurse umane astfel:

Management al resurselor umane în profesia contabilă

 • Selecţia şi recrutarea de contabili, experţi contabili şi economişti pentru funcţiile corespunzătoare ale unei entităţi.
 • Punerea la dispoziţie de personal calificat: contabili, experţi contabili şi economişti pentru funcţiile corespunzatoare ale unei entităţi.
 • Training al profesioniştilor contabili, experţilor contabili şi economiştilor angajaţi ai unei entităţi.

Servicii de Payroll

 • Calcularea salariilor lunare şi a impozitelor aferente.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale.

Servicii de administrare a resurselor umane

 • Înregistrarea electronică a contractelor de munca şi a modificărilor aferente.
 • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
 • Întocmirea adeverinţelor de salariu.
 • Întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului.
 • Consultanţă privind salarizarea şi legislaţia muncii.
 • Audit al societăţii privind relaţiile de muncă.
 • Asistenţă la realizarea contractelor colective de muncă.
 • Asistenţă la realizarea regulamentelor de ordine interioară.
 • Asistenţă în obţinerea stagiilor de cotizare, a cardurilor de sănătate şi a certificatulor europene în domeniul securităţii sociale.

Alte servicii la cerere

 • În funcţie de cerinţele specifice ale unei companii sau instituţii.