Se apropie momentul din an în care companiile acordă bonficații și daruri, așa că mulți vor fi interesați de aflarea soluțiilor legale pentru a oferi cadouri salariaților dar și colaboratorilor. Datorită activității de marketing intense pe care o desfășoară operatorii economici care tipăresc și distribuie tichete cadou, am decis să abordăm acest subiect și să îl tratăm din punct de vedere fiscal.

Acordarea tichetelor cadou este reglementată de Legea 165/2018 privind acordarea tichetelor de valoare și reprezintă beneficii oferite salariaților cu diverse ocazii, pentru a le recompensa activitatea prestată. Tichetele cadou se pot acorda pe suport de hârtie sau pe card (electronic).

Acestea pot fi acordate salariaților de către angajatori cu ocazia evenimentelor stabilite în Codul fiscal dar și cu alte ocazii, stabilite prin Regulamentul de ordine interioară sau Contractul colectiv de muncă aplicabile la nivelul societății.

Un alt aspect care poate fi interesant pentru societăți este folosirea tichetelor cadou ca stimulente pentru creșterea vânzărilor, în cadrul campaniilor promoționale. Astfel tichetele pot fi acordate nu doar salariaților ci și altor persoane.

Articolul 76 din Codul fiscal stabileste că tichetele cadou se încadrează în rândul veniturilor salariale, reprezentând avantaje în natură (art.73, alin.3, lit.h), care sunt impozitate în mod normal cu impozit pe venit, contribuții sociale și contribuție asiguratorie de muncă. Așadar vom trata pe rând impozitarea tichetelor cadou cu fiecare dintre acestea.

În legătură cu impozitul pe venit:

Tichetele cadou reprezintă avantaje în natură și sunt supuse impozitării cu impozitul pe venit, cota aplicabilă în prezent fiind de 10%. Totuși, există anumite excepții în care tichetele cadou nu sunt impozitate, prevăzute la art.74, alin.4, lit.a din Codul fiscal:

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:
a) (…) Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.
”.

În legătură cu contribuțiile sociale:

Codul fiscal spune la articolul 142 lit. b, că nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale cadourile în bani și în natură oferite de către angajatori angajaților, cele în beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare similare ale altor culte religioase, precum și cadourile în bani și în natură oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie.

La același articol 142 lit. r, Codul fiscal stipulează că nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii.

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal vin și clarifică aplicarea articolului de mai sus:

„(2) În sensul art. 142 lit. r) din Codul fiscal, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii tichetele cadou acordate potrivit legii, altele decât cele acordate pentru ocaziile prevăzute la art. 142 lit. b) din Codul fiscal.”.

În concluzie, nu se datorează contribuții sociale (asigurări sociale și de sănătate) pentru tichetele cadou.

În legătură cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM):

Codul fiscal prevede faptul că tichetele cadou nu reprezintă bază de impozitare pentru această contribuție.

Schema logică de impozitare a tichetelor cadou este cea de mai jos:

Notă: Textul este valabil la data publicării sale, are scop orientativ și reprezintă o interpretare a specialiștilor firmei Cont Consulting, fără a se intenționa substituirea prevederilor legale în vigoare.
Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de folosirea acestui material în scop legal sau ca probă într-un eventual litigiu.