Modificarea diurnei zilnice la intern

Actul normativ modifică valoarea diurnei acordate personalului bugetar de la 13 lei pe zi la 17 lei pe zi. De asemenea se majorează la 45 lei pe noapte și valoarea cheltuielilor de cazare în situația în care cazarea nu se realizează în structurile de primire turistice. Noile indemnizații tr...
Mai mult

Modificări ale Codului Muncii 22/01/2015

Principalele modificări și completări aduse de actul normativ sunt următoarele: Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă; Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizator...
Mai mult