Finalul anului 2020 a adus o nouă modificare a Codului fiscal prin Legea 239/2020, care dă permisiunea angajatorilor să deconteze cheltuielile angajaților cu educația timpurie a copiilor. Această nouă facilitate vine în sprijinul mediului de afaceri, care beneficiază de noi pârghii pentru a-și fideliza angajații.

Ce reprezintă educația timpurie

Aceasta este definită în Legea educației naționale (Legea 1 / 2011) și reprezintă educația primită de copii cu vârste între 0 și 6 ani și are 2 niveluri: nivelul antepreșcolar, între 0 și 3 ani și nivelul preșcolar, între 3 și 6 ani, cel din urmă cuprinzând grupele mică, mijlocie și mare.

Raportându-ne și la instituțiile unde se poate desfășura acest tip de educație, rezultă că educația timpurie înseamnă perioada de creșă și grădiniță.

Ce spune Codul fiscal, modificat prin Legea 239/2020

În primul rând, pentru companiile plătitoare de impozit pe profit, s-a instituit posibilitatea de a deduce cheltuielile cu funcționarea unităților aflate în administrarea contribuabililor: școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea. Această opțiune a fost instituită prin modificarea punctului 2 litera b de la alineatul (3) al articolului 25, cheltuieli cu deductibilitate limitată. Aceste cheltuieli vor fi încadrate în categoria cheltuielilor sociale, limitate la maxim 5% din cheltuielile cu salariile personalului.

Ideea funcționării acestor entități este binevenită, totuși un aspect care trebuie precizat este că, deși cheltuielile cu funcționarea acestor unități sunt deductibile, nu se specifică nimic legat de neimpozitarea beneficiilor oferite salariaților de către aceste unități. Acest lucru ne face să credem că orice avantaj oferit salariaților prin astfel de centre va trebui evidențiat pe statul de salarii și impozitat cu toate taxele prevăzute de Codul fiscal.

Mai departe, tot companiile plătitoare de impozit pe profit pot deduce cheltuielile suportate cu funcționarea unor unități de educație timpurie, prin introducerea unui nou punct, 2^1, la articolul 25 alineatul (3) litera b), după punctul 2. La fel ca cele de mai sus și aceste cheltuieli sunt deductibile limitat, maxim 5% din cheltuielile cu salariile personalului.

În al doilea rând, Codul fiscal legiferează posibilitatea companiilor plătitoare de impozit pe profit de a deduce cheltuielile cu educația timpurie a copiilor angajaților din impozitul pe profit datorat astfel:

  • se deduc 1500 lei / fiecare copil al fiecărui angajat pe lună (1 salariat x 2 copii = 3000 lei/lună), fie că educația timpurie se desfășoară prin centrul propriu sau un alt centru autorizat;
  • la calculul de impozit, aceste sume sunt considerate nedeductibile, dar sunt apoi scăzute din impozitul pe profit de plată (similar sponsorizărilor);
  • în cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, se scade în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Sumele acordate pentru educația timpurie nu reprezintă venit salarial și nu pot fi taxate cu impozitele specifice salariilor, conform noului punct x), introdus la art. 76 alin. 4, după litera v) din Codul fiscal.

Ce deduc companiile plătitoare de impozit micro

Nu se specifică în Codul fiscal că firmele care plătesc impozit micro nu pot acorda salariaților acest tip de facilitate, însă nu își vor deduce sumele respective din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Concluzia este că și microîntreprinderile pot acorda aceste sume, singura facilitate fiind neimpozitarea ca venituri salariale.

Documentele necesare pe care trebuie să le furnizeze salariatul pentru a putea beneficia

Părinții care doresc decontarea sumelor trebuie să adreseze angajatorului o cerere, prin care solicită acest lucru, însoțită de următoarele anexe:

  • Copie după certificatul/certificatele de naștere al/ale copilului/copiilor;
  • Dovada faptului că unitatea de educație timpurie este autorizată conform legii;
  • Dovada înscrierii la unitatea de educație timpurie (contract, adeverință, etc);
  • Dovada plății efective a sumei către unitatea de educație timpurie;
  • Declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte că nu a solicitat decontarea cheltuielilor pentru educația timpurie a copiilor.

Cum se acordă sumele către salariați

Ulterior prezentării documentelor de mai sus, prin dispoziție de plată din casierie sau prin virament bancar.

Notă: Textul este valabil la data publicării sale, are scop orientativ și reprezintă o interpretare a specialiștilor firmei Cont Consulting, fără a se intenționa substituirea prevederilor legale în vigoare. Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de folosirea acestui material în scop legal sau ca probă într-un eventual litigiu.
Credit foto: https://www.canr.msu.edu/news/why-is-kindergarten-called-kindergarten