Azi au apărut două Ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial prin care Guvernul încearcă să ajute companiile în contextul pandemiei COVID-19. Două dintre aceste prevederi, cea privind zilele libere plătite pentru părinții care supraveghează copiii în contextul suspendării anului școlar și cea privind șomajul tehnic suportat de către stat au fost abordate în articole separate.

Alte măsuri care au fost aprobate de Guvern și care vizează mediul economic sunt:

 • Garanții de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite

a) Unul sau mai multe credite sau linii de credit pentru investiții sau capital de lucru, garantate de stat în proporție de 80% din valoarea finanțării.

Valoarea maximă cumulată acordată fiecărui beneficiar nu poate depăși 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru nu poate depăși media cheltuielilor privind capitalul de lucru din ultimii 2 ani fiscali încheiați sau maxim 5.000.000 lei de beneficiar.

b) Una sau mai multe garanții pentru credite sau linii de credit destinate finanțării capitalului de lucru, în procent de 90% pentru IMM-uri.

Valoarea maximă a acestor finanțări nu poate depăși 500.000 lei pentru microîntreprinderi și 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, dar nu mai mult decât media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali anteriori.

Dobânda aferentă acestor credite va fi subvenționată de stat până în 31 martie 2021 iar beneficiarii nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat pentru a putea beneficia de aceste facilități.

Perioadele maxime de acordare a acestor facilități sunt 120 luni pentru creditele de investiții sau 36 luni pentru cele privind capitalul de lucru.

 • Păsuirea datoriilor fiscale născute după 21 martie 2021

Fiscul nu va calcula dobânzi și penalități de întârziere pentru datoriile fiscale apărute după 21 martie 2021, acestea nu vor fi considerate restante iar asupra lor nu se va începe executarea silită. Perioada pentru care se acordă această scutire o reprezintă cea în care este decretată stare de urgență și următoarele 60 de zile după încetarea acesteia.

 • Termenul de plată al taxelor locale a fost mutat la 30 iunie 2020

Pe cale de consecință și termenul de depunere a rapoartelor de reevaluare necesare a fost amânat până la această dată.

 • Amânarea plății unor cheltuieli pentru IMM-uri care și-au întrerupt total sau parțial activitatea

Aceasta va putea fi posibilă în baza certificatului de stare de urgență emis de Ministerul Economiei. Societățile vizate vor putea amâna plățile la utlilități (energie electrică, gaz, apă, telefonie, internet) dar și a chiriilor privind sediile sociale și punctele de lucru și vor putea invoca forța majoră în alte contracte. Această opțiune va fi valabilă doar pe perioada stării de urgență.

 • Amânarea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit pentru o perioadă de 3 luni de la data încheierii stării de urgență pentru companii dar și pentru asociații și fundații.

 • Prevederi noi adoptate în 26 martie 2020 și intrate în vigoare la 30 martie:
  • Bonificații acordate plătitorilor de impozit pe profit care aleg să plătească acest impozit până la termenul de plată aferente primului trimestru al anului 2020 (25 aprilie), acordate astfel: 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru ceilalți contribuabili.
  • Bonificație de 10% acordată plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care declară și plătesc acest impozit până în 25 aprilie 2020 (cel aferent trimestrului I din anul în curs).
  • Scutirea de la plata TVA în vamă aferent importurilor de materiale sanitare care pot fi folosite pentru prevenirea și combaterea răspândirii epidemiei COVID-19 (enumerate în anexa la OUG 32/2020) pe toată perioada stării de urgență cât și pentru 30 de zile după încheierea acesteia.