Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență care modifică articolul 291 din Codul Fiscal în sensul scoaterii unor activități de la cota de TVA de 9% și introducerea lor la cota de TVA de 5%. Această modificare va avea loc de la data de 1 noiembrie 2018, pentru toți agenții economici care desfășoară activitate în aceste domenii.

Conform Ordonanței de urgență cota de TVA de 5% se va aplica asupra următoarelor activități:

d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
e) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
f) dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l).”

Guvernul, prim Ministerul Finanțelor Publice, a anunțat în săptămânile trecute că pregătește un pachet legislativ care va include modificări ale Codului Fiscal legate de încurajarea turismului, reduceri acordate pentru plata anticipată a unor contribuții și câteva măsuri pentru gestionarea ajutoarelor de stat și optimizare a unor procese din administrația publică locală.

Ținem să precizăm că serviciile turistice (cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping) și serviciile de restaurant și catering (cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea) sunt taxabile în prezent cu o cotă de TVA de 9%, conform Codului Fiscal în vigoare.

Odată cu această modificare vor trebui operate anumite schimbări și la nivelul programelor de contabilitate și gestiune dar și a aparatelor de marcat cu memorie fiscală (casele de marcat), pentru a fi complet adaptate la noua cotă de TVA de 5%. Toate companiile care se află sub impactul acestor măsuri vor trebui să contacteze furnizorii acestor programe sau aparate de marcat pentru a opera schimbările în timp util, altfel se vor afla în imposibilitatea de a emite documente după data de 1 noimebrie 2018. Este de văzut cât de repede vor putea fi puse în practică aceste modificări legislative, având în vedere ca firmele care vând și realizează service pentru casele de marcat sunt și așa destul de ocupate cu schimbarea acestora și transmiterea memoriei fiscale la ANAF.