Obținerea codului de TVA reprezintă o provocare pentru orice nou start-up înființat recent. Dacă în trecut firmele erau nevoite să depună acea declarație 088 pentru obținerea codului de TVA, o declarație odioasă din punct de vedere al numărului de documente suport care erau cerute din partea fondatorilor (adeverințe de venit, certificate constatatoare de la ONRC pentru persoane fizice etc.), aceasta a fost ulterior abrogată și s-a adoptat procedura analizei riscului, făcut de către ANAF.

Această procedură de analiză a riscului era la început netransparentă pentru antreprenori, fiind prevăzută doar în documente interne ale ANAF, a fost ulterior scoasă la lumină prin Ordinul ANAF 2.856/2017. Criteriile după care se făcea analiza riscului se regăsesc în Anexa Ordinului, pe care o puteti găsi mai jos.

png2pdf-2

Problema cu aceste criterii de risc era că puteau fi oricând schimbate de cei de la ANAF prin ordin. Credem că de aceea s-a luat decizia modificării prin hotărâre de Guvern a normelor de aplicare a codului fiscal și au fost introduse aproape toate condițiile de acordare a codului de TVA (mai puțin cele referitoare la split TVA, care nu mai există) în lege.

Totuși, atragem atenția că limitarea de către stat a accesului companiilor la TVA nu este întocmai pe placul Curții Europene de Justiție, care a tranșat deja câteva astfel de subiecte în interesul firmelor. Amintim Hotărârea Curții (Camera a doua) 14 martie 2013(*) în cauza C‑527/11 – Ablessio, în care judecătorii europeni au decis că limitarea accesului societăților comerciale la înregistrarea în scopuri de TVA pentru anumite motive care țin de capacitatea comercianților de a dezvolta activitate economică este în contradictoriu cu prevederile Directivei 2006/112/CE, care reglementează regimul TVA în Uniunea Europeană.

Reproducem mai jos textul deciziei din acest dosar, iar materialul integral îl găsiți la finalul acestui articol.

„Articolele 213, 214 și 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că se opun refuzului din partea administrației fiscale a unui stat membru de a atribui un număr de identificare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată unei societăți pentru simplul motiv că aceasta nu dispune, în opinia respectivei administrații, de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru a exercita activitatea economică declarată și că titularul părților sociale ale acestei societăți a obținut deja, în repetate rânduri, un asemenea număr pentru societăți care niciodată nu au exercitat efectiv o activitate economică și ale căror părți sociale au fost cesionate la scurt timp după atribuirea numărului respectiv, fără ca administrația fiscală în cauză să fi stabilit, având în vedere elemente obiective, că există indicii serioase care permit să se suspecteze că numărul de identificare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit va fi utilizat în mod fraudulos. Revine instanței de trimitere sarcina de a aprecia dacă administrația fiscală menționată a furnizat indicii serioase cu privire la existența unui risc de evaziune în cauza principală.”.

png2pdf-3

UPDATE

Criteriile privind analiza riscului fiscal, acțiune care se realizează de către ANAF la solicitarea contribuabililor de înregistrare în scopuri de TVA, sau, din oficiu, atunci când se analizează suspendarea înregistrării în scop de TVA de către organul fiscal, au fost aprobate și introduse în Normele de aplicare ale Codului fiscal (Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) prin Hotărârea Guvernului nr. 340 din 30 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României NR. 364 din 6 mai 2020.

Criteriile privind evaluarea riscului fiscal în cazul companiilor care solicită înregistrarea în scop de TVA sunt următoarele:

 1. Privitoare la sediul social
  • Sediul social este stabilit la sediul profesional al unui avocat și este folosit în cadrul unui contract de asistență juridică, iar firma nu deține sediu sau sedii secundare;
  • Sediul social este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale, PFA, ÎI, ÎF, unei persoane juridice sau al unei persoane fizice, prin contract cu o durată mai mică sau egală de 1 an, iar firma nu deține sediu sau sedii secundare sau deține astfel de sedii cu durata contractului de utilizare mai mică, egală sau mai mare de 1 an (se referă la contractele cu durată determinată).
 2. Privitoare la insolvență sau faliment
  • cel puțin unul dintre asociați sau administratori deține sau a deținut funcția de acționar, asociat (procent de deținere mai mare sau egal cu 25% a capitalului), administrator, titular ( la PFA) sau membru (la ÎF) la cel puțin o entitate la care au fost declanșate proceduri de insolvență sau faliment în ultimii 5 ani fiscali încheiați.
 3. Privitoare la inactivitatea fiscală
  • cel puțin unul dintre asociați sau administratori deține sau a deținut funcția de acționar, asociat (procent de deținere mai mare sau egal cu 25% a capitalului), administrator, titular ( la PFA) sau membru (la ÎF) la cel puțin o entitate declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată;
  • cel puțin unul dintre asociați sau administratori deține sau a deținut funcția de acționar, asociat (procent de deținere mai mare sau egal cu 25% a capitalului), administrator, titular ( la PFA) sau membru (la ÎF) la cel puțin 3 entități declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați.
 4. Inactivitate temporară la Registrul Comerțului
  • cel puțin unul dintre asociați sau administratori deține calitatea de de acționar, asociat (procent de deținere mai mare sau egal cu 25% a capitalului), administrator, titular ( la PFA) sau membru (la ÎF) la cel puțin 2 entități la care a expirat termenul legal de inactivitate temporară înscrisă la Registrul comerțului, fără a fi reactivate.
 5. Respingere sau anulare înregistrare în scopuri de TVA
  • cel puțin unul dintre asociați sau administratori deține sau a deținut calitatea de de acționar, asociat (procent de deținere mai mare sau egal cu 25% a capitalului), administrator, titular ( la PFA) sau membru (la ÎF) la cel puțin o entiate al carei cod de TVA a fost anulat în ultimii 5 ani fiscali încheiați;
  • cel puțin unul dintre asociați sau administratori deține sau a deținut calitatea de de acționar, asociat (procent de deținere mai mare sau egal cu 25% a capitalului), administrator, titular ( la PFA) sau membru (la ÎF) la cel puțin o entitate pentru care, începând cu 1.02.2015, a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA sau a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în urma aplicării procedurii de evaluare, situaţie care se menţine în prezent.
 6. Obligații fiscale restante
  • asociații sau administratorii au datorii bugetare restante mai mari sau egale cu 50000 lei sau dețin ori au deținut în ultimii 5 ani fiscali încheiați calitatea de acționar, asociat (procent de deținere mai mare sau egal cu 25% a capitalului), administrator, titular ( la PFA) sau membru (la ÎF) la entități cu datorii restante mai mari sau egale cu 50000 lei.
 7. Contravenții și / sau infracțiuni
  • cel puțin unul dintre asociații sau administratorii firmei au contravenții sau infracțiuni înscrise în cazierul fiscal.
 8. Venituri
  • Administratorii persoanei impozabile nu au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA;
  • Administratorii persoanei impozabile au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA din ocupații corespunzătoare grupei majore 9, conform COR (detalii aici).
 9. Rezidență fiscală
  • Cel puțin unul dintre administratori este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în Romînia, iar capitalul social al entității este sub 45000 lei.
 10. Cont bancar
  • Entitatea nu deține cont bancar.
 11. Activitate desfășurată
  • Compania nu desfășoară activități economice la sediul social, sediile secundare și nici în afara acestora;
  • Persoana impozabilă analizată desfășoară exclusiv activități economice în afara sediului social și a sediilor secundare (la terți).
 12. Servicii contabile
  • Compania nu are o persoană desemnată care să conducă departamentul contabilitate sau nici contract cu un prestator extern.
 13. Salariați
  • Compania nu are salariați.

Textul integral al Hotărârii Guvernului 340/2020 il regăsiți mai jos.

HG_340_2020
Notă: Textul este valabil la data publicării sale, are scop orientativ și reprezintă o interpretare a specialiștilor firmei Cont Consulting, fără a se intenționa substituirea prevederilor legale în vigoare. Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de folosirea acestui material în scop legal sau ca probă într-un eventual litigiu.