În ultima perioadă am purtat discuții cu cei de ANAF legate de aplicarea prevederilor art.1 al OUG 33 / 2020, care se referă la bonificațiile pe care le primesc societățile comerciale care achită până la 25.04.2020 impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (micro) dar și parte din impozitul specific datorat de către cei care au aplicat pentru acest impozit.

Baza legală

În primul rând, art.1 al OUG 33 / 2020 stabilește reduceri la plata impozitului pe profit și micro astfel:

  1. La impozitul pe profit – 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii și mici;
  2. La impozitul micro – 10% pentru toate categoriile de contribuabili;
  3. La impozitul specificfiind o formă a impozitului pe profit se aplică prevederile de la punctul 1, în funcție de mărimea întreprinderii;
  4. Firmele care au optat pentru an fiscal diferit de anul calendaristic pot beneficia de aceste scutiri dacă achită impozitul datorat în intervalul 25 aprilie – 25 iunie 2020.

Când se pot aplica și când nu se pot aplica bonificațiile de mai sus

Avem mai multe aspecte pe care le-am discutat cu cei de la ANAF în urma studierii mai în detaliu a textului Ordonanței de urgență care reglementează aceste măsuri și am stabilit împreună cu dânșii modul în care putem aplica prevederile ei dar și o listă cu situații în care nu putem aplica bonificațiile:

  1. Sumele datorate trebuie să fie plătite efectiv până în 25 aprilie 2020 inclusiv pentru a putea aplica bonificațiile. Pe cale de consecință nu pot beneficia de aceste bonificații cei care compensează impozitele respective cu unele creanțe preexistente asupra Bugetului de stat sau care rezultă din declarațiile cu termen de plată în 25 aprilie 2020.
  2. Firmele cu datorii nu pot beneficia de bonificație dacă nu achită și sumele anterior datorate. Codul de procedură fiscală stabilește stingerea obligațiilor la bugetul de stat în ordinea vechimii lor. Astfel, cei care aveau datorii anterioare datei de 25 aprilie 2020 la impozitele vizate și vor plăti strict impozitele datorate acum, nu și arieratele, nu vor putea beneficia de bonificație, pentru că nu vor fi plătit integral respectivele impozite în înțelesul legii.
  3. Firmele care nu au plătit contribuțiile sociale în 25 martie 2020 datorită pandemiei ar putea fi afectate. Toate impozitele vizate de această Ordonanță se plătesc în contul unic, împreună cu contribuțiile sociale aferente salariilor (sănătate, pensie, impozit pe venit). Tehnic, totalitatea aceastor sume se virează de firme în acest cont unic iar ANAF face distribuirea, respectând Codul de procedură fiscală și normele în vigoare. Astfel, neplata contribuțiilor sociale în data de 25 martie 2020 ar putea atrage imposibilitatea de a beneficia de bonificație, din cauză că ANAF va stinge inițial obligațiile aflate în sold (bază plus dobânzi și penalități), înainte de a stinge obligațiile curente. Acest lucru rămâne să fie dezbătul la nivelul Ministerului de Finanțe și probabil, se va lua o decizie oficială în acest sens în perioada imediat următoare.

*Limitarea responsabilității: acest material reprezintă punctul de vedere al firmei noastre. Aplicarea sa în practică se face pe propria răspundere. Informațiile prezentate erau valabile la data publicării.