Acest articol nu mai este de actualitate, datorită ultimelor modificări legislaive. Vom reveni cu un articol amănunțit care va conține noile modificări.

Începând cu anul 2017, pe lângă impozitul de 5% pe dividende, persoanele fizice care încasează venituri din dividende sau din alte surse (așa cum sunt definite la articolul 179 din Codul Fiscal) sunt obligate să plătească o contribuție de 5,5% la fondul național pentru asigurările de sănătate.

Pentru această contribuție ANAF va trimite decizii de impunere, în anul următor celui în care au fost încasate dividendele, direct către persoanele fizice. Termenul de plată pentru impozitul datorat în 2017 va fi în 2018.

Contribuția este plafonată la 5 salarii medii anuale.

Ce impozite se vor plăti ?

Conform Codului Fiscal în vigoare la data prezentului articol, la distribuirea de dividende către persoanele fizice trebuie să se rețină și să se plătească următoarele taxe, începând cu 1 ianuarie 2017:

  • Impozit pe dividende 5%, care se reține de către societatea plătitoare și se virează la bugetul de stat.
  • Contribuție la fondul național al asigurărilor sociale de sănătate (CASS), în valoare de 5,5% din dividendul net primit de către asociatul persoană fizică.

Când se plătesc aceste impozite ?

Impozitul pe dividende se reține de către societatea plătitoare și se virează la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare plății efective a dividendelor.

CASS se va plăti în anul următor celui în care au fost distribuite dividendele. ANAF va trimite decizii de impunere în anul 2018, aferente dividendelor distribuite și plătite în 2017. Plata CASS se va face în 60 de zile de la primirea respectivelor decizii de impunere.

Cum se calculează CASS și care sunt plafoanele ?

Acest impozit se va calcula aplicând procentul de 5,5% asupra dividendului primit de persoana fizică.

Baza anuală asupra căreia se aplică procentul de CASS pe dividende este plafonată la cinci salarii medii pe economie. În același timp, există și un plafon inferior, baza asupra căreia se aplică CASS la dividende neputând să fie mai mică de 12 salarii minime lunare. Excepție de la plafonul minim fac pensionarii care primesc dividende.

Exemplu practic: distribuirea unui dividend net de 200.000 RON în anul 2015.

Nota: considerăm că salariul mediu lunar va fi 2.600 RON iar salariul minim pe economie va fi 1.450 RON lunar. Astfel, plafoanele de CASS vor fi:

  • Cel superior: (2.600x5x12)x5,5% = 8.580 RON
  • Cel inferior: (1.450×12)x5,5% = 957 RON

Impozitul pe dividende se va calcula: (200.000/0,95)x5% = 10.526 RON

CASS se va calcula astfel: 200.000×5,5% = 11.000 RON. Având în vedere că baza de calcul depășeste 5 salarii medii anuale pe economie, atunci se va plăti plafonul superior de 8.580 RON. Suma de 8.580 RON va fi plătită în anul 2018, în baza deciziei de impunere trimisă de ANAF.

Găsiți aici suportul legal pentru acest articol (extras din Codul Fiscal).