Odată cu intrarea în vigoare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, pentru o mai bună aplicare a legislației europene de reducere a discriminării dintre persoanele fizice și juridice în sensul restabilirii echității între cele două tipuri de contribuabili, s-a introdus obligativitatea persoanelor fizice de a plăti impozitul pe clădiri diferențiat, în fucție de destinația clădirii.

Persoanele fizice pot opta, prin completarea declarației ITL 001, să declare dacă dețin clădiri rezidențiale, clădiri nerezidentiale sau clădiri cu funcțiune mixtă.

Clădire rezidențială se declară dacă nu se desfășoară activitate economică și/sau persoanele juridice care dețin o formă de proprietate asupra acelei clădiri nu deduc cheltuielile cu utilitățile.

Modul în care se calculează impozitul pe clădirile rezidențiale este reglementat în Codul fiscal astfel:

“ART. 457

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2….”

Clădire nerezidentiala se declara dacă în acea clădire se desfășoară activități economice și/sau persoanele juridice care își au stabilite sedii în spațiul respectiv (chiar dacă nu desfășoară activitate comercială) deduc cheltuieli cu utilitățile. Modul de calcul al impozitului este stabilit de Codul fiscal astfel:

“Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% asupra valorii care poate fi:

  1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
  2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.”.

Prin depunerea unui raport de evaluare pentru impozitare la Direcțiile Impozite și Taxe Locale, persoană fizică va plăti o cota cuprinsă între 0.2-1.3% față de 2% în cazul nedepunerii unui raport de evaluare.

Clădirile cu funcțiune mixtă putem întâlni în următoarele situații:

  • suprafețele sunt delimitate în documentația cadastrală sau sunt prevăzute și delimitate într-un contract de închiriere sau comodat cu o persoană juridică, această desfășurând activitate economică în spațiul alocat.
  • suprafețele nu sunt delimitate  dar utilitățile sunt achitate de o persoană juridică.

La clădirea cu utilizare mixtă calculul impozitului se face astfel: pentru suprafața cu funcțiune rezidențială impozitul se calculează folosind metoda specifică acesteia iar pentru suprafața cu funcțiune nerezidențială trebuie întocmit un raport de evaluare pentru stabilirea valorii de impozitare (de către un evaluator autorizat ANEVAR), iar la valoarea stabilită de către acesta se aplică procentul de impozitare. Cele două valori de impozit obținute după aplicarea fiecărei cote în parte, cea aferentă suprafeței cu funcțiune rezidențială și cea aferentă suprafeței nerezidențiale se însumează, iar valoarea totală reprezintă impozitul datorat pentru clădirea cu funcțiune mixtă, așa cum este prevăzut în Codul fiscal la art. 459:

“ART. 459

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

  1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
  2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.”

Rapoartele de evaluare pentru persoane fizice care dețin spații nerezidentiale sau mixte se depun o dată la 5 ani.

În cursul anului 2020 a apărut o modificare a art. 459 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care modifică sistemul de calcul și declarare pentru impozitul datorat pe clădirile cu destinație mixtă, ale căror suprafețe nu pot fi evidențiate și / sau pentru care o persoană juridică nu deduce cheltuielile cu utilitățile. Impozitul datorat pentru acest tip de clădiri se va calcula conform metodei folosite pentru clădirile rezidențiale.

Această lege intră însă în vigoare la data de 1 ianarie 2021! Astfel, proprietarii clădirilor cu funcțiune mixtă care trebuiau să depună rapoarte de evaluare la 31 decembrie 2020 pentru aceste spații vor trebui să le întocmească și să le depună până la dată limita de 31 martie 2021.

Detalii suplimentare, precum și consultanță specializată direct de la un evaluator autorizat ANEVAR, puteți obține la adresa de email contact@contconsulting.ro.

Notă: Textul este valabil la data publicării sale, are scop orientativ și reprezintă o interpretare a specialiștilor firmei Cont Consulting, fără a se intenționa substituirea prevederilor legale în vigoare. Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de folosirea acestui material în scop legal sau ca probă într-un eventual litigiu.
Credit foto: wall-street.ro