• Ordonanța de urgentă a fost aprobată de Guvern. TVA Split se aplică obligatoriu de la 1 ianuarie 2018, obligatoriu. De la 1 octombrie se poate aplica facultativ de c[tre firme, acestea primind câteva facilități în schimb.
 • Se aplică doar pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au TVA și pentru societățile plătitoare de TVA (și instituții publice), mai puțin pentru:
  • Operațiunile cu taxare inversă;
  • Operațiunile cu regim special de taxare (second-hand, agenții de turism etc).
 • Plătitorii de TVA sunt obligați să își deschidă conturi bancare (sau de trezorerie) separate pentru TVA, cu un cod IBAN specific. Conturile deschise se publică pe site-ul ANAF. Din aceste conturi va fi interzisă eliberarea de numerar.Ce operațiuni se vor face prin acest(e) cont(uri):
  • Plăți de TVA către furnizori, doar în alte conturi similare (de TVA), sau plata TVA către Bugetul de Stat.
  • Debitări făcute de titulari doar cu aprobarea prealabilă ANAF (ex: rambursări de TVA);
  • Transferuri între diferite conturi de TVA ale titularului sau din și în contul curent deschis la aceeași instituție de credit.
  • Depuneri de numerar reprezentând TVA aferentă încasărilor în numerar, TVA aferentă încasărilor cu cardul sau TVA încasată eronat în contul curent (au obligația să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferența între TVA aferentă încasărilor în numerar și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi);
  • Încasări din TVA aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, inclusiv avansuri;
  • Sume reprezentând corecții la TVA aferente unor deconturi de TVA, facturi, viramente eronate etc. precum și alte operațiuni stabilite de ANAF.
 • Corectarea erorilor și contravenții:
  • Erorile se corectează în 7 zile lucrătoare, fără penalități;
  • După termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, până la termenul maxim de 30 de zile;
  • După termenul de 30 de zile pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma
   reprezentând TVA.
 • Observații:
  • persoanele fizice neimpozabile nu vor fi obligate să facă plățile către firmele plătitoare de TVA defalcat în două conturi, virarea sumelor în conturile proprii de TVA reprezintă obligația acestora;
  • firmele neplătitoare de TVA și instituțiile bugetare trebuie să aplice plata defalcată a TVA către furnizorii înregistrați ca plătitori de TVA.