Actul normativ modifică valoarea diurnei acordate personalului bugetar de la 13 lei pe zi la 17 lei pe zi. De asemenea se majorează la 45 lei pe noapte și valoarea cheltuielilor de cazare în situația în care cazarea nu se realizează în structurile de primire turistice.

Noile indemnizații trebuie acordate începând cu data de 27 ianuarie, data intrării în vigoare a actului normativ.

Ordinul nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și detașare, precum și a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioadă delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 27/01/2015