Principalele modificări și completări aduse de actul normativ sunt următoarele:

  • Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă;
  • Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului;
  • Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține;
  • În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv angajatorul este obligat să îl acorde într-o perioadă de 18 luni începând cu anul calendaristic următor.

Legea nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 22/01/2015