În Monitorul Oficial din data de 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență 48/2020, care aduce mai multe modificări Codului fiscal care sunt de interes pentru firme. Vi le prezentăm schematic, mai jos.

  1. Sponsorizări

Pentru sponsorizările făcute de microîntreprinderi către  către instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice NU mai trebuie ca respective unitate să fie înscrisă în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscal.

Din păcate nu se specifică nicio schimbare în același sens pentru plătitorii de impozit pe profit.

  1. Venituri ale salariaților scutite de la plata impozitului pe venit și contribuțiilor sociale

Se introduce o nouă clasă de venituri extrasalariale neimpozabile, care nu vor fi impozitate cu impozit pe venit sau asigurări sociale, avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă.

  1. Scutire de plată a TVA în vamă pentru anumite produse necesare în lupta cu virusul COVID-19

Scutirea de la plata a TVA în vamă pentru importurile de medicamente, echipamente de protecţie şi maşini de producţie măşti de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă.

  1. Scutire de la plata impozitului specific pentru perioada stării de urgență

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

Pentru aplicarea acestor prevederi contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;

b) nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

5. Loteria bonurilor fiscale – suspendată

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

  1. TVA se rambursează cu efectuarea ulterioară a inspecțiilor fiscale

Aceasta înseamnă că prima dată vor fi virați banii, apoi Fiscul va veni să facă controlul documentar, probabil undeva după terminarea stării de urgență. Această prevedere încetează la 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Nu pot beneficia de rambursarea anticipată a TVA firmele care au (sau ai caror acționari sau asociați au) fapte înscrise în cazierul fiscal, dacă există informații în baza căror Fiscul poate considera că există riscul unei rambursări necuvenite (neconcordanțe în declarațiile fiscale, etc.), firmele aflate în lichidare sau insolvență, cu excepția celor pentur care a fost confirmat un plan de reorganizare.

Prevederile se aplică şi deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă.

  1. Pentru eșalonările la plată acordate de Fisc neachitate nu se calculează dobânzi și penalități iar valabilitatea eșalonărilor este menținută

Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate pe timpul stării de urgență și 30 de zile după expirarea acesteia nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală.

Condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la expirarea stării de urgență plus 30 de zile.

  1. Executările silite sunt suspendate

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni. Această măsură se aplică pe perioada stării de urgență plus 30 de zile de la expirarea acesteia.

  1. Se amână depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 până la 31 iulie 2020

Această măsură vizează atât firmele cât și entitățile nonprofit.