Uniunea Europeană a aprobat prin DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1855 A CONSILIULUI din 10 octombrie 2017 solicitarea României de prelungire a derogării de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE și, în același timp, de ridicare a pragului de scutire la echivalentul în moneda națională al sumei de 88 500 EUR (N.R.: = 300.000 RON).

Un prag mai ridicat pentru regimul special aplicat întreprinderilor mici constituie o măsură de simplificare, deoarece poate reduce în mod semnificativ obligațiile în materie de TVA pentru întreprinderile mici.

România se așteaptă ca măsura să reducă obligațiile în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici. De asemenea, acest regim ar trebui să degreveze administrația fiscală de sarcina de a monitoriza colectarea unui volum redus de venituri de la un număr mare de întreprinderi mici.

Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88 500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării sale.

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispozițiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Anterior, plafonul de scutire a fost 35.000 de euro, calculat la cursul de la data aderării României la Uniunea Europeană, iar la ora actuală acest plafon este de 65.000 euro, calculați la cursul de la data aderării României la Uniunea Europeană, sumă transpusă în legislația României la 220.000 RON.

Atenție însă, în momentul în care va intra în vigoare noul plafon de scutire, acesta se va aplica începând cu exercițiul fiscal 2018, deci încadrarea ca neplătitor de TVA în anul 2017 și la finalul acestuia (pentru a calcula plafonul la 31/12/2017) pentru 2018 se va face tot în baza plafonului de 220.000 RON.

Această decizie trebuie să fie pusă în operă în legislația României printr-un act legislativ, care se va întâmpla probabil în perioada imediat următoare.

Gasiți Decizia UE în limba româna mai jos:

decizia_UE_noul_prag_TVA_in_Romania_2018_2020