În data de 18/01/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului au publicat o serie de întrebări și răspunsuri menite să lămurească anumite aspecte legate de modul în care se pot cheltui sumele obținute de firme și profesioniști ca ajutor de stat prin programele pe care le desfășoară. Aceste lămuriri vin să modifice câteva dintre afirmațiile din articolul nostru inițial, pe care îl găsiți mai jos, revizuit.
La final am publicat în format PDF această sesiune de Q&A de pe site-ul Ministerului.

MEEMA (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) au anunțat într-un comunicat de presă că au început trimiterea de notificări către companiile și profesioniștii care au depus solicitări pentru măsura reglementată prin Ordonanța de urgență  130 / 2020, „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”. Aceste notificări, care sunt fie de aprobare a solicitărilor de microgranturi, fie de respingere sau solicitări pentru clarificări, vor putea fi accesate în conturile utilizatorilor de pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro/, în secțiunea „Module”, din stânga ecranului (vedeți poza de mai jos).

În cazul în care aplicațiile au fost aprobate, trebuie descărcat modelul de contract găsit în contul de utilizator, semnat electronic și încărcaț la loc. Acest lucru se întâmplă în subsecțiunea „Contractare” din contul de utilizator  din partea stânga sus (vedeți poza de mai jos).

Neapărat în acest pas, trebuie deja să existe deschis contul pentru primirea sumelor la instituția bancară pe care ați declarat-o la depunerea solicitării în aplicație. Contul de grant este unul separat, chiar dacă există deja un cont curent la aceeași instituție, tot trebuie înființat unul nou.

Din momentul în care sumele vor fi virate în contul bancar, vor putea fi folosite pentru achiziționarea diferitelor bunuri sau servicii, necesare fie reluării activității (în cazul în care aceasta a fost suspendată) sau desfășurării activității curente. Este foarte important să acordați atenție sporită la desfășurarea acestor achiziții, pentru că dacă nu sunt încadrate foarte bine din punct de vedere legal în lista dată de OUG 132/2020, se poate ajunge la rambursarea banilor primiți.

Așadar, sumele din contul de microgrant se pot cheltui pentru:

a) stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
c) chiria pe bază de contract încheiat;
d) servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e) echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
f) obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
g) echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
h) plata datoriilor către bugetul statului.

Interesantă este formularea punctelor de mai sus, pentru că lasă loc unor eventuale interpretări juridice care pot fi făcute de către cei care vor verifica corectitudinea cheltuielilor efectuate, iar nerespectarea întru totul a destinației impuse acestor fonduri poate duce la recuperarea finanțării obținute.

Oferim mai jos un model despre cum ar putea fi interpretate aceste prevederi la o verificare realizată de inspectorii instituțiilor competente:

a) Stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale.

Rezultă că pot fi achiziționate bunuri de natura stocurilor destinate desfășurării activității curente, adică a codului CAEN înmatriculat de către entitate la depunerea solicitării de grant. Pe cale de consecință, nu pot fi cumpărate alte categorii de stocuri, pentru alte activități desfășurate.

b) Datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate.

Datoriile curente trebuie să fie exigibile în termen de 12 luni de la data bilanțului (OMFP  1802/2014) iar termenul „restante” înseamnă că au termenul de plată depășit. Acest lucru înseamnă că nu pot plăti o factură care este în termen, sau care are termen de plată mai mare de 12 luni de la 31.12.2020.

c) Chiria pe bază de contract încheiat.

Aici înțelegem că este vorba despre închirierea de spații necesare desfășurării activității declarate în proiect. Nu se specifică dacă aceste contracte de închiriere pot fi făcute cu afiliați sau nu, totuși în cazul în care vor fi încheiate între afiliați, acestea vor trebui să respecte prețul pieței.
La fel, nu se specifică termenul până la care pot fi făcute plățile, pe ce perioadă trebuie să fie făcut contractul de închiriere și așa mai departe, fapt care ne face să considerăm că aceste cheltuieli nu sunt limitate în vreun fel.

d) Servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă.

Aceste servicii trebuie să fie legate direct de activitatea curentă (activitatea direct desfășurată conform codului CAEN înscris în proiect), trebuie să fie fundamentate conform legilor în vigoare (contracte, facturi, situații de lucrări, dovezi ale prestării efective).

e) Echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2.

Formularea permite achiziționarea tuturor echipamentelor de protecție medicală, nu doar a celor pentru protecția împotriva virusului SARS-CoV-2, dar și a materialelor folosite în dezinfecția pentru protecția răspândirii acestui virus. Totuși, opinia noastră este că produsele cumpărate trebuie să fie autorizate de Ministerul Sănătății ca echipamente de protecție medicală, iar materialele de dezinfecție la fel. Opinăm că nu sunt eligibile echipamentele de protecția muncii, de exemplu.

f) Obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente.

Din formularea acestui punct reiese că pot fi achiziționate aceste bunuri doar dacă activitatea curentă a fost întreruptă (nu s-au mai emis facturi, nu au mai existat operațiuni economice) și doar dacă în urma achiziționării lor se poate dovedi că activitatea a fost reluată (facturi emise etc.).

Q&A: „Ce înseamnă reluarea activității?
Reluarea activității reprezintă o formulare generică și se referă la reluarea activității după starea de urgență, în contextul pandemiei. Nu se solicită documente sau dovezi justificative de încetare a activității, iar continuarea activității în timpul pandemiei nu duce la pierderea eligibilității.”.

g) Echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității.

La fel ca la punctul anterior, reiese din formulare că pot fi achiziționate aceste echipamente doar dacă activitatea curentă a fost întreruptă (nu s-au mai emis facturi, nu au mai existat operațiuni economice) și doar dacă în urma achiziționării lor se poate dovedi că activitatea a fost reluată (facturi emise etc.) (vezi mai sus).

h) plata datoriilor către bugetul statului.

Aici textul este destul de permisiv, dar înțelegem că vor putea fi plătite datoriile care sunt colectate la Bugetul statului. Acestea sunt, de regulă, administrate de către ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală și nu alte datorii care sunt colectate de bugetele locale (ex.: taxe și impozite locale).

Resurse:

  • Textul integral al Ordonanței de urgență 130/2020 îl găsiți aici.
  • Textul integral al procedurii de implementare a Măsurii 1 (Microgranturi) îl găsiți aici.
  • Textul integral al sesiunii de Q&A de pe site-ul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului îl găsiți mai jos.
Q&A_ Informații utile granturi IMM
Notă: Textul este valabil la data publicării sale, are scop orientativ și reprezintă o interpretare a specialiștilor firmei Cont Consulting, fără a se intenționa substituirea prevederilor legale în vigoare. Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de folosirea acestui material în scop legal sau ca probă într-un eventual litigiu.
Credit foto: antreprenorinromania.ro