1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

Microîntreprinderea este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 1. a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6) (activităţi în domeniul bancar; activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; activităţi în domeniul jocurilor de noroc.)
 2. b) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 3. c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
 4. d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
 5. e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Cursul pe baza cărua se calculează plafonul de 65.000 de euro este cursul de schimb comunicat de BNR in 31 decembrie a anului precedent.

Exemplu: pentru anul 2014, cursul de schimb comunicat în 31.12.2014 de către Banca Națională a României este de 4,4821 RON / Euro.  Rezultă astfel că pragul este 65.000 x 4,4821 = 291.336 RON.

 1. Taxa pe valoarea adăugată (TVA):
 • Plafonul pentru neplătitorii de TVA – conform Codului Fiscal acesta este 65.000 de euro ( ! cifră de afaceri), dar calculat la cursul de schimb de la data aderării, astfel că tot în Codul Fiscal se specifică și pragul în lei, 220.000 RON.
 • Plafonul pentru TVA lunar – în momentul în care o societate devine plătitoare de TVA, aceasta poate plăti taxa lunar sau trimestrial. La fel și declararea către ANAF.
  Acest lucru se face prin opțiune sau, dacă societatea are o cifră de afaceri superioară valorii de 100.000 Euro este obligată să depună lunar decontul de TVA și să achite lunar și taxa.
  Atenție la cursul folosit, deoarece se folosește cursul de schimb valabil în 31.12, deci cel afișat în 30.12 de BNR (în 2014 este 4,4834).