Experienţa dobândită în colectarea şi analiza informaţiilor financiare ne permite să oferim cu succes asistenţă în identificarea şi evaluarea corectă a tuturor aspectelor unei operaţiuni de Start-up.

Oferim următoarele servicii:

  • Consultanță asupra formalităților legale necesare pentru înmatricularea unei companii in România.
  • Suport legislativ oferit investitorilor care doresc înmatricularea unei companii in România.
  • Crearea și înregistrarea de societăți comerciale.
  • Asistenţă şi consultanţă juridică în materie de înfiinţare de societăţi comerciale.
  • Găzduirea temporară a sediului social al unei companii nou înfiinţate.
  • Consultanţă pentru găsirea unui sediu propice desfăşurării activităţii.
  • Asistenţă în întocmirea cererilor pentru schemele de ajutor de stat.
  • În funcţie de cerinţele specifice ale beneficiarilor.