TOATE SERVICIILE

servicii cont consulting
CONTABILITATE
EXPERTIZĂ CONTABILĂ
AUDIT
CONSULTANȚĂ
SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE
SERVICII START-UP
SERVICII JURIDICE
EVALUARE
BROKER DE AFACERI

Evaluare

Procesul de evaluare este o procedura complexa si sistematica urmata de evaluator pentru a oferi un raspuns clientului asupra valorii.

Scopul raportului de evaluare este prezentarea unei opinii impartiale asupra valorii. Evaluatorul, in cadrul raportului de evaluare, justifica alegerea valorii, tinand cont toti factorii care pot afecta in mod substantial valoarea.

Oferim următoarele servicii:

servicii cont consulting

Evaluările efectuate cu scopul tranzacţionării unei proprietăţi imobiliare sau a unui bun mobil.

Utilizare:

Tipul de valoare estimat este valoarea de piaţă, utilizarea fiind pentru scopul tranzacţionării.
Valoarea utilizata:

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este valoarea de piaţă, aşa cum este ea definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor – ediţia 2018.

Evaluarea pentru raportarea financiară are ca scop estimarea valorii juste a proprietăţilor imobiliare, defalcată pe elemente componente (terenuri şi construcţii)

Utilizare:

Operatorii economici care raportează situaţiile anuale consolidate în concordanţă cu normele IFRS (International Financial Reporting Standards) care au la bază Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).

Valoarea utilizata:

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este Valoarea Justă, asa cum este ea definită de IFRS, fiind armonizată cu echivalentul valorii de piaţă dat de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR – ediţia 2018.

Scop:

Această evaluare are ca scop determinarea valorii impozabile a clădirilor.

(Din anul 2016 tipul de valoare estimat pentru scopul impozitării clădirilor a fost reglementat separat, valoarea impozabilă fiind clar delimitată de valorile utilizate în trecut pentru calcularea bazelor pentru cotele de impozitare aplicate de consiliile locale.)

Utilizare:

Directiile fiscale

Valoarea utilizata:

Valoarea pentru impozitare este reglementată de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR, prin GEV 500.

Scop:

Studiile de piaţă imobiliară. Furnizeaza o imagine generală asupra pieţei imobiliare în ansamblul ei sau pot fi duse până la o analiză de detaliu pentru un anumit tip de proprietate într-un amplasament specific.

Utilizare:

Are caracter universal,  furnizeaza informaţii pe baze statistice şi evoluţii de piaţă, sintetizate în niveluri de chirii practicate în diverse sub-pieţe imobiliare; indici de evoluţie în serii de date temporale sau evoluţia preţurilor de tranzacţionare pentru diverse tipuri de proprietăţi imobiliare.

Studiile de piaţă pot fi adaptate oricărei nevoi, pot avea orice formă dorită, stabilită în urma unor indicaţii clare.

Valoarea folosită:

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este valoarea de piaţă, aşa cum este ea definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor – ediţia 2018.

Scop:

Studiul pentru cea mai bună utilizare reprezintă o etapă pentru determinarea celei mai bune utilizări ale unui teren liber sau construit.

Utilizare:

Acest tip de produs analizează scenarii alternative, care să fie fizic posibile, legal permise, fezabile financiar şi maxim productive, acestea fiind şi cele 4 atribute de bază ale analizei CMBU.

Acest produs complex este utilizat in dezvoltare si analizează , pe baza unor date şi tendinţe existente culese din piaţă, utilizări posibile care au ca scop maximizarea valorii proprietăţii.

Domeniile pentru care facem analiza:

Studiul CMBU poate fi utilizat în toată gama de dezvoltări imobiliare, solicitările fiind în domeniul dezvoltărilor rezidenţiale, parcuri comerciale,parcuri industriale,  clădiri de birouri sau unitati de cazare.

Contactează-ne acum și îți vom răspunde în cel mai scurt timp!