Ordonanța de urgență 30/2020, care reglementează condițiile în care angajatorii pot solicita acordarea indemnizației de șomaj tehnic aferentă angajaților de către stat pe perioada crizei provocate de pandemia cu COVID-19, a fost modificată în ședința de Guvern din 26 martie 2020, iar modificarile au apărut în data de 30 martie în Monitorul Oficial al României (Oug 32/2020).

 • Ce este șomajul tehnic ?

Acesta reprezintă suspendarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului, pe perioada reducerii totale sau parțiale a activității societății, așa cum este reglementat de art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Pe toată perioada suspendării salariații beneficiază de o indemnizație care nu poate fi mai mică de 75% din salariul de încadrare.

 • Care sunt sumele minime și maxime suportate din bugetul statului ?

Urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (adică 4072 RON brut). Aceste sume vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 • Ce firme pot aplica pentru plata șomajului tehnic de la stat?

Angajatorii care  reduc sau întrerup temporar, total sau parțial, activitatea și depun o declarație pe propria răspundere în acest sens.

Mențiunile legate de reducerea cu 25% a încasărilor față de media lunilor ianuarie și februarie 2020 și lipsa capacității financiare de a achita salariile personalului, necesare în prima variantă a Ordonanței au fost abrogate.

La fel și limita maximă de acordare a șomajului tehnic pentru 75% din personalul angajat.

Certificatul de stare de urgență nu mai este obligatoriu.

 • Indemnizația de șomaj tehnic este impozabilă ?

Da, această indemnizație este impozabilă conform Codului fiscal cu impozit pe venit, contribuții sociale de asigurări și de sănătate obligatorii. Pentru aceste indemnizații nu se datorează CAM (contributia asiguratorie pentru muncă), 2,25% din câștigul brut. Impozitele respective trebuie declarate și achitate la bugetul de stat până în data de 25 ale lunii următoare primirii sumelor de la bugetul asigurărilor de șomaj.

Plata contribuțiilor sociale datorate, impozit pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

 • Ce se plătește, cum și în cât timp ?

Se plătesc de la bugetul de stat sumele reprezentând 75% din salariul brut, nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țară ( 5429 x 0,75 = 4072 lei). Acest lucru înseamnă că se vor vira angajatorilor neturile de plată plus taxele aferente.

Pentru a beneficia de plata de la stat a indemnizațiilor angajatorii trebuie să depună prin poștă electronică la AJOFM o cerere însoțită de lista angajaților care urmează să beneficieze de șomaj tehnic și a declarației pe propria răspundere că au înregistrat o scădere reducere temporară a activității.

Plata indemnizațiilor solicitate de către angajatori se realizează în termen de 15 de zile de la data depunerii cererii din luna curentă pentru luna trecută.

 • Aspecte de reținut:
  • Schema logică a procedurii – Angajatorul depune în luna în curs pentru luna trecută (ex. aprilie pentru martie) către AJOFM prin email cererea și anexele aferente. AJOFM plătește în 15 de zile către angajator sumele cerute, apoi angajatorul plătește salariații în maxim 3 zile lucrătoare și are timp până în 25 ale lunii următoare primirii sumelor să declare și să plătească la stat contribuțiile stipulate (pensie, sănătate, impozit pe venit).
  • Alți profesioniști (PFA, II etc) dar și cei care au convenții de muncă încheiate în baza Legii 1/2005 , doar cele care au întrerupt activitatea prin efectul legii, pot cere un ajutor egal cu 75% din salariul mediu brut pe economie (maxim 4072 lei brut).
 •  Au fost adăugate elemente noi:
  • Angajatul care are mai multe contracte de muncă încheiate din care cel puțin un contract este activ pe perioada instituirii situației de urgență nu poate beneficia de șomaj tehnic în sensul prezentei ordonanțe.
  • În cazul în care un angajat are mai multe contracte de muncă suspendate pe perioada situației de urgență, acesta beneficiază de șomaj tehnic aferent contractului de muncă cu condițiile cele mai avantajoase.
  • În situația în care bugetul angajatorului permite, indemnizația de șomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator până la minim 75% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă.
  • În perioada șomajului tehnic salariații sunt asigurați pentru sănătate la salariul minim pe economie.
  • Sportivii care au încheiate contracte de activitate sportivă suspendate din inițiativa structurii sportive beneficiază de o indemnizație de 75% din valoarea contractului dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țară (maxim 4072 lei brut).
  • Persoanele fizice care obțin exclusiv venituri din drepturile de autor și drepturile conexe, alți profesioniști și sportivii beneficiază de o indemnizație maxim egală cu 4072 lei brut, plătită prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (nu ANOFM). Aceștia depun cererea însoțită de anexe până pe 10 ale lunii curente pentru luna trecută și vor primi banii în maxim 10 zile de la depunerea documentelor.
  • Indemnizațiile pentru alți profesioniști, sportivi și beneficiarii drepturilor de autor sunt impozabile cu contribuții de sănătate și pensie. Nu se specifică nimic despre impozitul pe venit.