Noul plafon pentru societatile neplatitoare de TVA va fi 300.000 RON din 2018

2020-07-27T10:21:33+03:00

Uniunea Europeană a aprobat prin DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1855 A CONSILIULUI din 10 octombrie 2017 solicitarea României de prelungire a derogării de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE și, în același timp, de ridicare a pragului de scutire la echivalentul în moneda națională al sumei de 88 500 EUR (N.R.: = 300.000 RON).