Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali – prelungit

Declarația privind beneficiarul real (sau privind beneficiarii reali) reprezintă o obligație de informare a companiilor care au în structura acționariatului persoane juridice față de Statul român. Aceste companii trebuie să depună o declarație la unitățile teritoriale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin care administratorul societății declară cine sunt persoanele fizice care reprezintă beneficiari reali indirecți ai veniturilor obținute de aceste companii.

Termenul inițial de depunere era data de 2 noiembrie 2020, așa cum fusese prelungit în primăvara acestui an. Termenul actual de depunere, conform unei Ordonanțe care a apărut recent în Monitorul Oficial este de 90 de zile după expirarea perioadei de stare de alertă.

Nu au obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali companiile de stat, regiile autonome și nici companiile care au asociați persoane fizice, cu condiția ca aceștia să fie singurii beneficiari reali.

Declarațiile privind beneficiarii reali pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pot fi date și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Notă: Textul este valabil la data publicării sale, are scop orientativ și reprezintă o interpretare a specialiștilor firmei Cont Consulting, fără a se intenționa substituirea prevederilor legale în vigoare. Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de folosirea acestui material în scop legal sau ca probă într-un eventual litigiu.
Credit foto: ONRC.ro
2020-11-05T14:09:05+03:00
Go to Top