Bonurile fiscale sunt în centrul atenţiei la începutul acestui an, în principal datorită loteriei pe care Guvernul României a decis să o organizeze plecând de la bonurile fiscale emise de către comercianţi. Din datele pe care le avem deocamdată din piaţă, această loterie a dus la creşterea numărului de persoane care cer bon fiscal, reuşind în acestă fază să scadă evaziunea fiscală.

Cine are obligaţia emiterii bonului fiscal ?

Operatorii economici care vând produse cu amănuntul şi prestează servicii direct către populaţie. La solicitarea cumpărătorului, operatorul economic trebuie să emită şi factură, dar bonul fiscal este obligatoriu.

Cine poate să nu emită bon fiscal ?

Există anumite categorii de operatori economice care sunt exceptaţi de la obligaţia de a emite bon fiscal. Aceştia sunt cei care desfăşoară următoarele activităţi:

 • comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale;
 • serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate;
 • activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători;
 • vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 • transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
 • activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 • activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii;
 • activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora ( nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar);
 •  activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 • vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 • comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 • serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 •  furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
 • efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 • serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului.

Dacă încasez prin transfer bancar sau card trebuie să emit bon fiscal ?

NU este obligatorie emiterea unui bon fiscal în astfel de cazuri, DACĂ se emite o factură.

 În ce constă loteria bonurilor fiscale ?

Practic, cei care vor cumpăra bunuri şi servicii de la operatorii economici prevăzuţi mai sus vor trebui să păstreze bonurile fiscale, pentru că în fiecare lună se va organiza o extragere şi vor putea câştiga sume de bani de la Guvernul României. La fiecare extragere vor participa bonurile fiscale care au fost emise în luna anterioară extragerii, iar extragerile vor avea loc în prima duminică de după data de 15 ale fiecărei luni. Prima extragere va avea loc în iulie 2015.

Se vor extrage aleatoriu următoarele numere:

 • un număr cuprins între 1 şi 999, care reprezintă valoarea bonului fiscal caştigător (nu se iau în calcul zecimalele);
 • un număr care reprezintă ziua în care a fost emis bonul fiscal câştigător.

Cine va avea un bon fiscal care să conţină combinaţia celor două va fi declarat câştigător.

Care va fi valoarea premiilor – acest lucru nu a fost stabilit prin Ordonanţa 10 / 2015, actul care legiferează această loterie.

Aşteptăm cu interes întrebările voastre printr-un comentariu la acest articol.

Anunt atentionare bonuri fiscale