Guvernul României a modificat la finalul anului 2014, prin O.U.G. 84/2014, OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. A fost introdus un nou articol, cu acest cuprins:

„Art. 21. — Cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică poate fi de următoarele tipuri:
a) cazare fără mic dejun;
b) cazare cu mic dejun — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
c) cazare cu demipensiune — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
d) cazare cu pensiune completă — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
e) cazare cu «all inclusive» — combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.”

Apoi în anul 2015, prin HG nr. 20/2015, se modifică şi Codul Fiscal astfel:

Alineatul (6) al punctului 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplica pentru tipurile de cazare in structurile de primire turistica cu functiune de cazare, prevazute la art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota de 9% se aplica si in cazul refacturarii costului exact al unor astfel de operatiuni in conditiile prevazute la pct. 19 alin. (4), cu exceptia situatiilor in care este obligatorie aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism, prevazut la art. 152^1 din Codul fiscal.”

În concluzie, facturarea de servicii de cazare se va face cu 9%, cum se făcea şi înainte la cazare şi mic dejun, doar că au fost incluse şi celelalte pachete turistice în categoria de servicii turistice.

  • Care este noutatea ? Înainte se facturau cu TVA 9% serviciile de cazare, inclsiv micul dejun. Acum legea este mai permisivă.
  • Cine aplică ? Hotelierii, cei care oferă servicii de cazare şi masă (în cadrul aceluiaşi pachet turistic), dar şi agenţiile de turism.
  • De când ? De la data publicării H.G. 20 / 2015 în Monitorul Oficial, respectiv 20.01.2015.