OUG 69/2020, publicată în Monitorul Oficial la mijlocul lunii mai, aduce noi modificări legislației fiscale și vine cu anumite măsuri destinate mediului de afaceri. Vă prezentăm în continuare o sinteză a acestora, împreună cu interpretarea noastră legată de modul în care vor fi aplicate.

 • Bonificații de 10% pentru persoanele fizice pentru sumele datorate din declarația unică

Acestea se aplică pentru sumele datorate pentru anul 2019, evidențiate în declarația unică depusă de persoanele fizice online (5%) și plătite până la data de 30.06.2020 (5%). Se prelungește și termenul de depunere a declarației unice până la 30 iunie 2020.

Observații:

 1. OUG acordă bonificații la sumele datorate pentru anul 2019, nu face referire la cele declarate în avans pentru 2020, deci rămâne de văzut cum vor fi bonificate plățile pentru acestea. Probabil legiuitorul a omis faptul că prin declarația unică se declară veniturile efective din 2019 dar și cele estimate pentru 2020. Recomandăm declararea unor valori estimative mai mici pentru anul 2020, pentru a evita suprasolvirea.
 2. Sumele rezultate ca fiind plătite în plus pentru anul 2019 în urma aplicării reducerii de 10% vor constitui suprasolvire. Ele pot fi cerute sau compensate de contribuabili.
 3. Pentru anul 2021, tot prin această Ordonanță de urgență se lasă loc liber pentru acordarea unei bonificații de 10%, deci rezultă că doar anul 2020 nu este prins în această socoteală. Probabil că se va reglementa bonificația pentru 2020 tot la 10% printr-un nou act normativ.
 • Anularea unor accesorii pentru plățile de impozite până la 15 decembrie 2020

Se referă la anularea accesoriilor (dobânzi și penalități de întârziere) pentru plata, atât de către persoanele fizice cât și de cele juridice, a sumelor reprezentând impozite și taxe datorate la 31 martie 2020 (aflate deja în sold sau apărute prin declarații rectificative sau decizii de impunere). Condiția este ca acestea să fie declarate și plătite până la 15 decembrie 2020.

Observații:

 1. Poate fi neclar modul cum se va aplica această amnistie, având în vedere și prevederile OUG 29/2020, care suspendă executarea silită și nu consideră scadente obligațiile neachitate pe perioada stării de urgență (14 aprilie – 14 mai 2020) plus 30 de zile după expirarea acesteia. Concluzia la care am ajuns este că, începând cu 15 iunie datoriile prevăzute de OUG 29/2020 neachitate vor deveni scadente și vor începe să genereze accesorii. Pentru cele care ar fi avut scadența în mod normal mai devreme de 31 martie 2020 se va putea aplica scutirea de accesorii.
 • Înregistrarea în scopuri de TVA se va face cu analiză de risc ulterioară

Practic se va opera înregistrarea în scopuri de TVA, firmele vor primi cod de TVA, urmând ca fiscul să facă analiza de risc ulterior. Opinia noastră este că odată cu această măsură se va accelera procedura de înregistrare în scopuri de TVA.

 • Autoritățile locale pot adopta decizii privind reducerea taxelor locale

Sunt vizate impozitele pentru clădirile nerezidențiale ai căror proprietari au fost obligați să își întrerupă total sau parțial activitatea pe perioada stării de urgență. Reducerea poate fi de maxim 50% din impozitul pe clădire datorat, iar consiliile locale pot adopta hotărâri în acest sens până la data de 14 august 2020.

Observații:

 1. Ordonanța face referire la proprietarii de clădiri rezidențiale care și-au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență. Multe dintre aceste clădiri sunt închiriate către alte persoane fizice sau juridice care desfășoară activități economice care au fost afectate total sau parțial de starea de urgență, astfel că se pune întrebarea dacă proprietarii acestora vor putea beneficia de scutire.
  Rămâne de văzut care va fi rezolvarea, probabil vor apărea alte texte legislative care vor lămuri aplicarea acestor reduceri.
 2. Vor fi probabil necesare și certificatele de stare de urgență pentru a beneficia de aceste reduceri.
 • Angajatorii vor datora contribuția de sănătate pentru contractele suspendate raportată la salariul minim pe economie

Una dintre cele mai importante noutăți care au fost reglementate prin această Ordonanță, dar care a trecut oarecum neobservată de mediul de afaceri. Practic, angajatorul datorează 10% din salariul minim pe economie pentru angajații care au contractele de muncă suspendate, începând cu 1 iunie 2020.

Observații:

 1. Formularea acestor prevederi legale, la modul cum au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial, este complet eronată pentru că generează grave dezechilibre în bugetele angajatorilor. Astfel pot genera atât costuri suplimentare (ex.: în cazul suspendărilor din inițiativa angajatorului, a concediilor de creștere a copilului, a concediilor medicale, care sunt toate suspendări ale contractelor de muncă) dar și economii (ex.: în cazul șomajului tehnic, unde indemnizația de 75% din salariul brut plătită angajatului poate depăși salariul minim pe economie și atunci angajatorul face economie plătind contribuții la salariul minim). Opinia noastră este că această prevedere va fi abrogată sau modificată cât de curând.
 2. Prezentăm mai jos cazurile în care contractele individuale de muncă pot fi suspendate, conform Codului Muncii:„Art. 50 . [suspendarea de drept]
  Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
  a) concediu de maternitate;
  b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
  c) carantina;
  d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
  e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
  f) forta majora;
  g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
  h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
  i) in alte cazuri expres prevazute de lege.Art. 51 . [suspendarea din initiativa salariatului]
  (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:
  a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
  b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
  c) concediu paternal;
  d) concediu pentru formare profesionala;
  e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
  f) participarea la greva;
  g) concediu de acomodare.
  (2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.Art. 52 . [suspendarea din initiativa angajatorului]
  (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
  a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii [declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 261/2016];
  b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; [declarat partial neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 279/2015]
  c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
  c1) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;
  d) pe durata detasarii;
  e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
  (2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.
  (3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

  Art. 53 . [intreruperea sau reducerea activitatii angajatorului]
  (1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 52 alin. (3).
  (2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

  Art. 54 . [suspendarea prin acordul părţilor]
  Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.”.