Ordonanța de urgență care reglementează și completează Legea 19/2020 privind acordarea de zile libere plătite pentru părinții care supravegheză copiii în condițiile suspendării anului școlar a apărut în Monitorul Oficial al României. Astfel angajatul care rămâne acasă să îngrijească minorii de până la 12 ani sau persoana cu handicap de până la 18 ani poate primi 75% din salariul de încadrare iar angajatorul își poate recupera sumele plătite către acesta.

Cine beneficiază

Se acordă zile libere plătite pentru părintele, adoptatorul, persoana care are copilul în încredințare, în plasament sau în tutelă, persoana desemnată conform legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului sau părintele ori reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap, înscrisă într-o unitate de învățământ.

Valoarea indemnizației

Indemnizația pe care angajatorul o plătește acestor persoane nu poate fi mai mică de 75% din salariul brut de încadrare, în limita a maxim 75% din salariul mediu brut pe economie din anul 2020, adică 4072 de lei.

Această indemnizație este impozabilă conform Codului fiscal cu contribuții sociale obligatorii de sănătate, pensie și CAM.

Cine nu poate beneficia

Nu pot beneficia de prevederile acestei legi familiile în care unul dintre părinți este aflat în concediu de creșterea copilului, asistenții personali ai copiilor din întreținere, cei care se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, cei care se află în șomaj tehnic.

Angajații solicită acest tip de concediu prin depunerea la angajator a unei cereri, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte care atestă că acesta nu a cerut același tip de concediu de la angajatorul său, plus copii ale certificatelor de naștere ale copiilor aflați în întreținere.

Ce se decontează de către stat

Se decontează doar indemnizația netă plătită de angajatori părintelui aflat în această situație, nu și taxele aferente acesteia. De asemenea, vor fi decontate doar indemnizațiile plătite pentru zilele lucrătoare din afara perioadei de vacanță școlară.

Cum se decontează de către stat

Angajatorii trebuie să plătească impozitele aferente indemnizației acordate până în 25 ale lunii următoare. Ulterior depun la AJOFM o cerere de recuperare a indemnizației plătite la care atașează lista angajaților care au beneficat de indemnizația respectivă, copii ale statelor de plată, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că îndeplinesc condițiile din lege și dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii pentru care s-au plătit angajaților indemnizațiile.

Decontarea sumelor cerute se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, deci nu prin compensare cu CAM așa cum s-a vehiculat inițial.