Înființare PFA – II – IF

Înregistrarea economică a persoanelor fizice este reglementată de OUG 44/2008, care propune 3 formule posibile de desfășurare a activității:

  1. PFA – Persoană fizică autorizată
  2. II – Întreprindere individuală
  3. IF – Întreprindere familială

Diferențele dintre cele trei formule constau în numărul titularilor (1 la II si PFA, 2 sau mai mulți la IF), numărul de activități economice care pot fi desfășurate simultan (numărul de coduri CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională) și numărul maxim de salariați pe care îi pot angaja entitățile respective. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

PFA II IF
1 titular 1 titular Minim 2 titulari, obligatoriu rude
Maxim 5 clase CAEN Maxim 10 clase CAEN Nu există nr. maxim de clase CAEN
Maxim 3 salariați Maxim 8 salariați Nu există nr. maxim de salariați
Răspundere patrimonială nelimitată Răspundere patrimonială nelimitată Răspundere patrimonială nelimitată
Nu se pot cumula funcțiile de titular de PFA și de II Nu se pot cumula funcțiile de titular de PFA și de II Titularii IF pot fi titulari de PFA sau II

Ne putem ocupa de înființarea afacerii dumneavoastră, dacă veți completa și ne veți trimite formularul de mai jos. În urma trimiterii formularului veți primi un email cu oferta de preț, precum și drafturi ale documentelor pe care va trebui sa le să le semnați la notar și să ni le transmiteți prin poștă.