TOATE SERVICIILE

servicii cont consulting
CONTABILITATE
EXPERTIZĂ CONTABILĂ
AUDIT
CONSULTANȚĂ
SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE
SERVICII START-UP
SERVICII JURIDICE
EVALUARE
BROKER DE AFACERI

Servicii contabilitate

O contabilitate eficientă înseamnă măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice. În acest scop asigurăm înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Serviciile noastre au fost special structurate pentru a acoperi întregul necesar al unei companii. Suntem capabili de a prelua toată funcția contabilă a unei companii, externalizarea biroului contabil al acesteia, sau doar partea de verificare și revizuire a activității biroului de contabilitate intern.

Oferim următoarele servicii:

servicii cont consulting
 • Avizarea și organizarea activității financiar – contabile.
 • Înregistrarea operațiunilor în baza documentelor primare.

 • Elaborarea balanței de verificare.

 • Elaborarea și certificarea situațiilor financiare anuale.

 • Completarea registrelor contabile obligatorii.

 • Calculul impozitelor pe profit sau veniturile microîntreprinderii, întocmirea și depunerea declarațiilor.

 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor.

 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente.

 • Întocmirea și depunerea decontului de TVA și elaborarea jurnalelor de TVA.

 • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț.

 • Întocmirea de raportări contabile externe, către parteneri, furnizori sau clienți externi.

 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății.

 • Reprezentare în cadrul controalelor financiare și fiscale efectuate de organele abilitate.

 • Obținerea certificatelor fiscale.

 • Realizarea punctajelor cu administrațiile financiare.

 • Avizarea și organizarea activității financiar – contabile.
 • Organizarea contabilității de gestiune.

 • Evidența analitică a clienților și furnizorilor.

 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării.

În funcție de cerințele specifice ale unei companii.

Contactează-ne acum și îți vom răspunde în cel mai scurt timp!

  TOATE SERVICIILE

  servicii cont consulting
  CONTABILITATE
  EXPERTIZĂ CONTABILĂ
  AUDIT
  CONSULTANȚĂ
  SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE
  SERVICII START-UP
  SERVICII JURIDICE
  EVALUARE
  BROKER DE AFACERI

  Servicii contabilitate

  O contabilitate eficientă înseamnă măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice. În acest scop asigurăm înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

  Serviciile noastre au fost special structurate pentru a acoperi întregul necesar al unei companii. Suntem capabili de a prelua toată funcția contabilă a unei companii, externalizarea biroului contabil al acesteia, sau doar partea de verificare și revizuire a activității biroului de contabilitate intern.

  Oferim următoarele servicii:

  servicii cont consulting
  • Avizarea și organizarea activității financiar – contabile.
  • Înregistrarea operațiunilor în baza documentelor primare.

  • Elaborarea balanței de verificare.

  • Elaborarea și certificarea situațiilor financiare anuale.

  • Completarea registrelor contabile obligatorii.

  • Calculul impozitelor pe profit sau veniturile microîntreprinderii, întocmirea și depunerea declarațiilor.

  • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor.

  • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente.

  • Întocmirea și depunerea decontului de TVA și elaborarea jurnalelor de TVA.

  • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț.

  • Întocmirea de raportări contabile externe, către parteneri, furnizori sau clienți externi.

  • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății.

  • Reprezentare în cadrul controalelor financiare și fiscale efectuate de organele abilitate.

  • Obținerea certificatelor fiscale.

  • Realizarea punctajelor cu administrațiile financiare.

  • Organizarea contabilității de gestiune.
  • Evidența analitică a clienților și furnizorilor.

  • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării.

  În funcție de cerințele specifice ale unei companii.

  Contactează-ne acum și îți vom răspunde în cel mai scurt timp!