În ultima perioadă ne-a fost adresată destul de des această întrebare, nu întotdeauna justificată de un document în concordanță și am sa vă explicăm imediat care sunt diferitele nuanțe ale acestor proceduri pe care le realizează cei de la ANAF și cum se remediază ele.

În primul rând, am observat că se face destul de des confuzie între trei noțiuni:

  • Societate inactivă la Registrul Comerțului care se face conform Legii 31/1990 a societăților comerciale de către Registrul Comerțului și se solicită expres de către asociați / împuterniciți.
  • Declararea unui contribuabil ca fiind inactiv din punct de vedere fiscal și înscrierea în Registrul Contribuabililor Inactivi, care se face de către ANAF.
  • Suspendarea codului de TVA al unui contribuabil, care înseamnă că respectivul nu mai poate desfășura operațiuni din sfera TVA și se face de către ANAF din oficiu.

Ideea este că noțiunile menționate mai sus funcționează ca fapt declanșator una pentru cealaltă și se întrepătrund, dar nu în totalitate. Vom trata în continuare fiecare situație și vom face un tabel comparativ între cele trei situații pentru o mai bună înțelegere.

Societatea inactivă la Registrul Comerțului

Acest lucru se face la cerere, conform Legii 31 / 1990 a societăților comerciale și se înregistrează la Registrul Comerțului din județul unde societatea respectivă își are sediul social. Inactivitatea poate fi cerută pentru o perioadă maximă de 3 ani, perioada de inactivitate figurând apoi ca înscris în certificatele constatatoare.

Pe perioada suspendării activității societățile nu mai pot emite facturi dar își pot păstra conturile bancare, pot încasa sume ce le revin din urma raporturilor încheiate înainte de suspendarea activității sau să se prezinte în instanță.

Atenție, odată cu suspendarea activității nu se suspendă și obligația de a depune declarații fiscale. Aceasta poate fi obținută doar prin solicitarea scrisă făcută către ANAF, conform Ordinului Președintelui ANAF 1221 / 2009 și ulterior Ordinului Președintelui ANAF 889 / 2016.

Odată cu pronunțarea inactivării la Registrul Comerțului se suspendă și codul de TVA.

Contribuabilul inactiv declarat de ANAF

Această situație este reglementată la articolul 92 al Legii 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală și se îndeplinește de către organul fiscal în momentul în care societate:

a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
e) durata de funcționare a societății este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Punctul a) înseamnă că respectivul contribuabil nu a depus pe perioada unui semestru calendaristic una sau mai multe declarații fiscale: 112, 100, 300, 301, 390 VIES, sau 394. Considerăm că restul punctelor sunt explicate destul de clar de Codul de procedură fiscală.

Pe toată perioada declarării în lista contribuabililor inactivi respectiva societate își desfășoară normal activitatea, emite facturi, încasează clienți și plătește furnizori.
Cu toate că și declararea inactivității atrage anularea din oficiu a codului de TVA,  dacă societatea declarată inactivă a fost în sfera TVA atunci aceasta trebuie să factureze în continuare cu TVA pe factură și să vireze toată suma colectată la bugetul de stat, neavând drept de deducere a TVA pe perioada inactivării. La fel, clienții unei firme inactive nu au dreptul de a-și deduce TVA sau cheltuielile din facturile primite de la aceasta.

Sumele reprezentând TVA și cheltuieli nedeductibile devin deductibile odată cu reactivarea contribuabilului.

Reactivarea se face de către ANAF dacă sunt îndeplinite câteva condiții, în primul rând trebuie rezolvată situația care a dus la declararea contribuabilului respectiv ca inactiv. În plus, acesta nu trebuie să aibă datorii la stat și trebuie să funcționeze la domiciliul fiscal declarat.

Suspendarea de către ANAF a codului de TVA

Aceasta se face în baza Ordinului Președintelui ANAF 2012 / 2016 și se poate realiza din oficiu de către ANAF în urma constatării îndeplinirii următoarelor condiții:

  • Declararea inactivității la Registrul Comerțului sau inactivarea contribuabilului de către ANAF.
  • Asociații majoritari și / sau administratorii societății au înscrise fapte în cazierul fiscal.

Rezultatul anulării codului de TVA este similar cu cel cel prezentat mai sus în cazul inactivării, mai puțin deductibilitatea cheltuielilor înregistrate de clienți. Firmele sunt obligate să emită facturi cu TVA pe care să îl vireze la bugetul statului, fără a avea drept de deducere a TVA aferentă facturilor ormite de la furnizori. La fel și firmele care primesc facturi de la un contribuabil al cărui cod de TVA este anulat, acestea nu au dreptul de a deduce taxa.

Dreptul de deducere a TVA revine odată cu reactivarea codului de TVA.

Lucruri importante:

  1. Odată cu anularea codului de TVA multe societăți am văzut că încep să factureze clienții fără TVA și să se comporte ca un neplătitor de TVA, lucru care nu este legal. Aceștia trebuie să factureze normal, să încaseze și să plătească TVA la stat și să întreprindă demersurile necesare pentru ieșirea din inactivitate sau pentru reactivarea codului de TVA.
  2. Trebuie mare grijă în legătură cu termenele documentelor care sunt prezentate la Registrul Comerțului legatede sediile sociale sau punctele de lucru ale societăților comerciale. Dacă aceste acte expiră, Registrul Comerțului trimite automat sesizări către ANAF pentru inactivarea societăților cu sediul expirat.
  3. Trebuie mare grijă în legătuă cu corespondența purtată cu ANAF. Dacă scrisorile recomandate trimise la sediul social sau sediile secundare nu sunt primite, acest lucru poate atrage inactivarea firmei.

 

  Inactivitate la Registrul Comertului Decararea inactivitatii de catre ANAF Suspendarea codului de TVA
Cum se realizează ? La cererea reprezentanților firmei Din oficiu de către ANAF Din oficiu de către ANAF
Care sunt implicațiile ? Societatea nu mai funcționează, nu mai emite facturi. Societatea funcționează normal. Societatea funcționează normal.
Se depun declarații ? Da, dacă nu se cere aplicarea regimului derogatoriu de la ANAF. Da, plus declarația 311. Da, plus declarația 311.
Se plătește TVA la stat ? Nu există, deoarece nu se mai emit facturi. Da, toată taxa de pe facturile de vânzare, fără a avea dreptul deducerii taxei de pe facturile de achiziții. Da, toată taxa de pe facturile de vânzare, fără a avea dreptul deducerii taxei de pe facturile de achiziții.
Care sunt
implicațiile fiscale ?
Pe perioada suspendării nu se plătesc taxe la stat, deoarece nu există activitate. Se plătesc toate taxele, normal, cu respectarea punctului de mai sus. Se plătesc toate taxele, normal, cu respectarea punctului de mai sus.
Care sunt implicațiile
pentru clienții firmei ?
Nu există acest lucru. Clienții nu pot deduce TVA de pe facturile emise și nici nu își pot înregistra cheltuiala ca fiind deductibilă. Clienții nu pot deduce TVA de pe facturile emise.
Cum se anulează ? La cerere sau după expirarea perioadei de maxim 3 ani. Prin îndeplinirea obligațiilor cerute de ANAF. Prin îndeplinirea obligațiilor cerute de ANAF.