Cum putem deduce cheltuielile cu sponsorizarea din impozitul pe profit sau micro – update 2022

Codul Fiscal (Legea 227/2015) prevede posibilitatea deducerii cheltuielilor cu sponsorizarea din impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (micro), în anumite limite și cu respectarea unor obligații declarative de către societatea comercială care acordă sponsorizarea.

Dorim să clarificăm ce este sponsorizarea, pentru că de multe ori am observat că acest cuvânt este folosit în mod generic, pentru a defini și alte operațiuni economice care presupun subvenționarea de către o societate a unei entități, cum sunt mecenatul și acordarea de burse private.

 • Sponsorizarea este definită de Legea 32/1994 ca fiind „actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.”.
 • Mecenatul este definit tot de Legea 32/1994 ca fiind „un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată.”.
 • Bursa privată este reglementată de Legea 376/2004 și reprezintă „sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituție de învățământ superior acreditată, din țară sau din străinătate.”.

Pentru toate cele trei forme de subvenție trebuie încheiate acte, pentru mecenat chiar autentificat de notar și toate au reguli de acordare, pentru care vă invităm să parcurgeți textele legale citate mai sus, scopul acestui articol fiind informarea din punct de vedere al fiscalității.

Plătitorii de impozit pe profit scad din impozitul pe profit sume aferente cheltuielilor cu sponsorizarea și / sau mecenatul și a cheltuielilor cu acordarea de burse private respectând cea mai mică valoare dintre următoarele:

 • 0,75% din cifra de afaceri – (atenție la definiția cifrei de afaceri pentru că nu este similară totalității veniturilor);
 • 20% din impozitul pe profit datorat.

Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad din impozitul datorat la finalul unui trimestru cheltuielile cu sponsorizarea către entitățile nonprofit și unitățile de cult, care sunt înregistrare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, dar și cheltuielile cu burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual, 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderii datorat în trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile respective.

 • Sumele care au fost plătite efectiv până la 31.12.2021 și au fost deduse conform condiției de mai sus pot fi reportate în exercițiile financiare ulterioare, până în 2028 inclusiv.

 

 • Sumele plătite începând cu 01.01.2022 (sau 01.01.2023 pentru companiile cu anul financiar diferit de cel calendaristic) pot fi deduse din impozitul pe profit, respectând procentele de mai sus, dar nu mai pot fi reportate, Codul fiscal fiind modificat de Legea 322 / 2021 si OUG 11 / 2022 în acest sens.

 

 • Începând cu 1 ianuarie 2022, sumele care nu au fost deduse din impozitul pe profit, respectiv pe veniturile microîntreprinderilor, conform celor de mai sus, pot fi redirecționate de către companii în termen de 6 luni de la depunerea declarațiilor de impozit, printr-un formular de redirecționare.

Alte condiții de îndeplinit pentru ca aceste operațiuni să fie în ordine:

 • Beneficiarii pot fi:
Sponsorizare Mecenat Burse private
ONG
(care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;)
Persoana fizică
(cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la sponsorizarea pentru ONG-uri)
Persoană fizică
(elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituție de învățământ superior acreditată, din țară sau din străinătate)
Autoritate publică
Emisiuni de televiziune
Cărți și publicații tipărite de ONG
(din domeniile prevăzute pentru ONG)
Persoane fizice
(cu domiciliul în România a căror activitate în unul dintre domeniile prevăzute mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea – a se vedea domeniile pentru ONG)
Biblioteci
 • Sumele să fie efectiv plătite în anul pentru care se face calculul impozitului pe profit sau micro;
 • Sumele virate să nu fie reciproce;
 • Sumele să nu fie virate către afini până la rangul al patrulea inclusiv;
 • Sumele să nu fie virate către entități conduse sau controlate de cel care acordă subvenția;
 • ONG-urile care sunt beneficiari ai sponsorizărilor trebuie să fie înscriși în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (de pe site-ul ANAF);
 • Societățile plătitoare trebuie să depună o declarație la ANAF privind beneficiarii subvențiilor.

* Limitarea responsabilității: acest material reprezintă punctul de vedere al autorului, drept pentru care autorul sau mediul de transmitere nu pot fi trași la răspundere pentru eventualele prejudicii produse prin aplicarea sa în practică.