Mediul economic se află într-un moment de incertitudine. În ultimii ani a crescut economia, firmele au făcut angajări pentru a putea suporta creșterea cifrei de afaceri, dar totuși se vorbește din ce în ce mai des despre o criză economică. Tocmai această incertitudine determină din ce în ce mai mulți antreprenori la a face angajări pe perioadă determinată.

Cazurile în care se pot încheia contracte pe perioadă determinată

Codul Muncii prevede posibilitatea firmelor de a angaja persoane pe o perioadă determinată, dar doar în anumite cazuri, care sunt enumerate la articolul 83, pe perioada suspendării contractului de muncă al unui salariat existent, pe perioada creșterii nivelului de activitate al angajatorului, pentru desfășurarea unor activități cu caracter sezonier, precum și în alte cazuri mai speciale prevăzute de lege.
Acestea sunt văzute ca o soluție pe termen scurt, prin care se reglează un eventual dezechilibru, această practică nu trebuie să fie văzută ca una curentă.

Durata contractului pe perioadă determinată

Un aspect foarte important prevăzut de Codul Muncii, care este de interes pentru antreprenori, este durata pe care o pot avea aceste contracte de muncă. Regula generală este că aceste contracte nu pot depăși un termen maxim de 36 de luni. Acest lucru trebuie respectat fie dacă se încheie un singur contract de muncă sau mai multe, cu mențiunea că numărul maxim de contracte de muncă pe perioadă determinată pe care le poate încheia un angajator cu un angajat este de 3 (trei).

Obligații ale angajatorului față de salariatul pe perioadă determinată

Codul Muncii prevede o serie de obligații pe care angajatorul care folosește o persoană cu contract pe perioadă determinată le are. Printre acestea menționăm obligația angajatorului de a informa salariatul cu contract pe perioadă determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante și să ofere condiții egale cu cele ale salariaților pe perioadă nedeterminată.

Perioada de probă pentru contractele pe perioadă determinată

Aceasta depinde de durata contractului de muncă încheiat:

  • pentru contracte sub 3 luni: 5 zile;
  • pentru contracte între 3 și 6 luni: 15 zile;
  • pentru contracte peste 6 luni: 30 zile în cazul funcțiilor de execuție și 45 de zile în cazul celor de conducere.

Perioada de preaviz pentru contractele pe perioadă determinată

Codul Muncii nu prevede diferențe legate de durata preavizului, atât la concediere cât și la demisie, între contractul de muncă pe perioadă determinată și cel pe perioadă nedeterminată, astfel că perioada de preaviz care trebuie respectată este aceeași.