La 1 ianuarie 2017 a intrat în vigoare legea 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, mai cunoscută ca legea privind impozitul HORECA. Acesta va fi calculat în funcţie de câteva variabile, cum ar fi suprafaţa locației respective, rangul localităţii sau sezonalitatea și va fi datorat de toate societăţile care au înscrise în actul constitutiv, ca activităţi principale sau secundare, una sau mai multe activităţi prevăzute de opt coduri CAEN din domeniile turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică:

 • 510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,
 • 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,
 • 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,
 • 5590 – „Alte servicii de cazare”,
 • 5610 – „Restaurante”,
 • 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,
 • 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,
 • 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”

Acesta se aplica operatorilor economici care desfasoara NUMAI aceste activitati economice, deci orice altă factură emisă care are la bază un alt cod CAEN întoarce firma la impozit pe profit, dacă a plătit acest impozit, pentru că legiuitorul nu a reglementat și corespondența cu plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderii. Pe cale de consecință, am remarcat că modul general de intrepretare este că dacă o societate este plătiroare de impozit pe veniturile microîntreprinderii NU aplică impozitul specific. Un alt aspect important este că plata impozitului specific înseamnă că societatea respectivă nu mai trebuie să plătească și impozitul pe profit.

Cine plătește impozitul specific:

Firmele care datorează impozitul specific sunt cele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • desfășoară DOAR activități menționate prin codurile CAEN de mai sus (conform legii);
 • nu se află în stare de lichidare (conform legii);
 • nu este microîntreprindere (Nu credem că legiuitorul a dorit acest lucru, dar aceasta este interpretarea noastră ca urmare a textului legal. Credem că până la 31 martie, când este termenul de declarare a opțiunii pentru impozitul specific legea va fi modificată pentru a include și microîntreprinderile pentru că altfel reprezintă un nonsens).

Cum se plătește impozitul specific:

 • se calculează pe fiecare punct de lucru al societății și se însumează aceste valori;
 • la societățile care desfășoară mai multe activități menționate mai sus, impozitul datorat se calculează prin însumarea impozitelor specifice datorate pe fiecare cod CAEN (ex. o firmă care are cazare și restaurant, plătește impozit specific pe fiecare dintre cele două activități, pe fiecare punct de lucru).

Când se plătește impozitul specific:

 • persoanele juridice care la 31 decembrie 2016 au îndeplinit condițiile stipulate mai sus trebuie să comunice organului fiscal plata impozitului specific până la 31 martie 2017 (adică depun o declarație);
 • impozitul specific se va plăti în două tranșe semestriale, până la data de 25 a semestrului următor celui încheiat (25 iulie și 25 ianuarie).

Exemple de calcul al impozitului specific:

1. Un restaurant de 80 de metri patrați din centrul vechi al Brașovului.

Conform formulei din anexa 1 a legii 170/2016:

IS = K*(x+y*q)*z, unde
K – 1400, valoarea impozitului standard;
x – variabilă în funcție de rangul localității (în cazul Brașovului este 15), valorile se găsesc în anexele legii;
y – variabilă în funcție de suprafața utilă comercială / de servire / de desfășurare a activității (în cazul de față valoarea este 16), valorile se găsesc în anexele legii;
z – coeficient de sezonalitate (0,45 în cazul de față), valorile se găsesc în anexele legii;
q – 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare.

Impozitul specific este: IS = 1400*(15+16*0,9)*0,45 = 18522 RON / an și se va plăti în două tranșe semestriale.

2. O pensiune turistică de 3 margarete din comuna Bran (strațiune de interes local) cu 12 locuri de cazare.

Conform formulei din anexa 3, tabelul 2 al legii 170/2016, aceasta datorează 53 RON / locul de cazare / an, rezultă un impozit anual de 636 RON.

Găsiți extras din legea 170/2016 care reglementează impozitul specific aici.
Găsiți anexele la legea 170/2016 care reglementează modul de calcul a impozitului specific aici.