Aceste lucrări sunt reglementate de Legea 50/1991.

Nu este necesara o autorizatie de construire pentru:

• reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
• zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
• reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
• reparatii si inlocuiri la pardoseli;
• reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
• lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
• lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
• lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
• reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate.
• eparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, precum si pentru zugraveli si vopsitorii interioare.
• lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.