Scutirea de impozit a profitului reinvestit este una dintre cele mai permisive metode de optimizare fiscală și am ales să o detaliem pentru că am observat că este folosită destul de rar de companii. Am avut destul de mulți clienți care au depus proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile în scopul retehnologizării, din păcate acestea s-au dovedit insuficiente față de nevoia de finanțare a sectorului privat. Tocmai de aceea, credem că această opțiune oferită de Codul fiscal al României poate reprezenta un instrument util, în lipsa finanțărilor nerambursabile.


Cine poate aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit?

Este o măsură destinată exclusiv celor care plătesc impozit pe profit, deci nu pot aplica microîntreprinderile.

Referitor la companiile care aplică impozitul specific unor activități, părerile sunt împărțite, legislația nu stipulează în mod clar că aceste companii nu pot aplica scutirea de impozit pe profitul reinvestit, neexistând niciun punct de vedere oficial al vreunei instituții de stat cu rol de coordonare a activității economice și fiscale și nici jurisprudență în acest sens. Totuși, opinia noastră este că aceste companii nu pot aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit, deoarece legea care reglementează această schemă fiscală (170/2016) reprezintă o derogare de la Titlul II al Codului fiscal privind impozitul pe profit, iar acest lucru semnifică faptul că, existând o lege specială, nu pot fi aplicate preferențial atât prevederile Codului fiscal cât și cele ale Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități.


Pentru ce achiziții putem reinvesti profitul?

  • Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
  • Calculatoare electronice și echipamente periferice
  • Mașini și aparate de casă, de control și de facturare
  • Programe informatice, precum și dreptul de utilizare a programelor informatice

Aceste bunuri trebuie să existe în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 (detalii aici).

Observații:

  • Pentru a putea aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit, activele achiziționate trebuie să fie noi.
  • Activele achizitionate din clasele de mai sus, pentru care a fost aplicată această prevedere legală, trebuie păstrate în patrimoniul societății pentru cel puțin jumătate din durata de utilizare prevăzută de lege, dar nu ma mult de 5 ani. În cazul în care aceste active sunt scoase mai repede din gestiune, intervine obligația de recalculare a impozitului pe profit.
  • Activele pentru care a fost aplicată scutirea de impozit a profitului reinvestit nu pot fi amortizate accelerat, fiind aplicabile doar metodele liniară și degresivă.

Cum se aplică scutirea de impozit pe profitul reinvestit?

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculează anual sau trimestrial.

Companiile care trec la plata impozitului pe profit în cursul unui an fiscal calculează scutirea începând cu trimestrul din care aplică acest sistem de impozitare.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculează plecând de la profitul contabil acumulat de la începutul unui an fiscal și până la data recepției activelor respective și este limitată de valoarea acestuia.

Pentru mai multe detalii, consultați exemplele din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, disponibile aici.


Notă: Textul este valabil la data publicării sale, are scop orientativ și reprezintă o interpretare a specialiștilor firmei Cont Consulting, fără a se intenționa substituirea prevederilor legale în vigoare. Nu suntem răspunzători pentru eventualele daune provocate de folosirea acestui material în scop legal sau ca probă într-un eventual litigiu.